Tandartspraktijk in het centrum van Brummen.
Neemt u plaats in de wachtkamer. U wordt zo spoedig mogelijk geholpen.
U wordt behandeld in één van onze comfortabele behandelkamers.
Persoonlijke aandacht, kwaliteit en openheid vinden wij belangrijk.
javascript

Huisregels

Deze regels dienen voor de handhaving van een goede organisatie waardoor onze werkzaamheden optimaal verlopen. Het schept helderheid voor u als patiënt en tevens kunt u hier nuttige informatie vinden. Om u meer inzicht te geven in onze werkwijze, willen wij u verzoeken onderstaande tekst goed door te lezen.

Team

Ons team bestaat uit één tandarts en twee tandartsassistenten.
Ons team bestaat uit:

H. Li
Functie: tandarts en eigenaar
Big-registratienummer: 19910720002

Marianne
Tandarts assistente

Annabel
Tandarts assistente

Oproep voor de periodieke controle per E-mail

Als extra service sturen wij onze patiënten een oproep voor de periodieke controle, uitsluitend per E-mail.
Wilt u deze oproep ook ontvangen? Zorg er dan voor dat uw E-mailadres bij ons bekend is.
Het is op de eerste plaats uw eigen verantwoordelijkheid om tijdig op de periodieke controle te komen. Aan deze oproep service kunnen geen rechten worden ontleend.
Het niet ontvangen van een oproep per E-mail, bijvoorbeeld door technische problemen of een onjuiste/geen E-mailadres, betekent niet dat de periodieke controle niet noodzakelijk is. Meer info over de periodieke controle vind u op www.allesoverhetgebit.nl.

Afspraken

Wij werken in onze praktijk uitsluitend met behandelingen volgens afspraak en zonder (open) spreekuren. Indien u zonder afspraak langskomt met de bedoeling direct behandeld te worden, moeten we u helaas vrijwel altijd teleurstellen.
In de regel wordt er tijdens een periodieke controle, buiten tandsteen verwijderen, geen behandeling uitgevoerd. Indien behandeling noodzakelijk blijkt, wordt hiervoor een vervolgafspraak met u gepland.

Afspraak bevestiging of herinnering

Wij sturen per E-mail een bevestiging en twee dagen vantevoren een herinnering van de gemaakte afspraken.
Wilt u deze bevestiging/herinnering ook ontvangen? Zorg er dan voor dat uw E-mailadres bij ons bekend is.
Dit is slechts bedoeld als extra reminder en u kunt daarom aan deze gratis service nadrukkelijk geen enkel recht ontlenen of claimen dat u de e-mail niet heeft ontvangen. Het niet ontvangen van een herinnerings-E-mail, bijvoorbeeld door technische problemen of een onjuiste/geen E-mailadres, kan nooit een excuus zijn voor een verzuimde afspraak. De reeds gemaakte afspraak, zoals die door ons in de agenda is vastgelegd, is altijd bindend.

De tandarts kan uitlopen

Het is mogelijk dat een behandeling uitloopt, bijvoorbeeld als de tandarts een spoedgeval moet behandelen. Wellicht zult u hierdoor even moet wachten tot u aan de beurt bent. Indien er sprake is van een uitloop van meer dan 15 minuten, proberen wij u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. De uitlooptijd is op geen enkele manier op de tandarts te verhalen.

Het te laat komen voor een afspraak

Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek.

Het niet nakomen van een afspraak

Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren bij voorkeur telefonisch te worden geannuleerd of gewijzigd. Wanneer u een afspraak te laat annuleert of wijzigt, of helemaal niet op de afspraak verschijnt, dan loopt u het risico een rekening te ontvangen voor de niet nagekomen afspraak.
Het bedrag dat u in rekening gebracht kan worden, is twee euro per minuut van de niet nagekomen afspraak. Let op: deze kosten worden niet door uw verzekeraar vergoed.
Wanneer u een rekening ontvangt voor een niet nagekomen afspraak wordt daarbij code C90 vermeld.

Spoed

Bij acute pijn of andere spoedgevallen tijdens de openingstijden van onze praktijk, belt u naar 0575-847143.
U kunt ons het beste ‘s ochtends voor 10.00 uur bellen. Voor het behandelen van (pijn)klachten hebben we vaste tijden in onze agenda gereserveerd. We kunnen dus niet altijd rekening houden met uw voorkeuren in verband met werk- of schooltijden. De afspraken die we plannen zijn meestal tussen de 5 tot 30 minuten, afhankelijk van de ruimte in onze agenda. De tijd is bedoeld om te kunnen vaststellen wat het probleem is en wat de meest passende oplossing is. In een enkel geval kan het probleem meteen worden opgelost, maar houdt u er echter rekening mee dat vaak een vervolgafspraak gemaakt zal moeten worden.
Buiten onze reguliere openingstijden, in het weekend en tijdens onze vakanties werken wij voor spoeddienst samen met Dental365 Spoed Tandartsen Deventer.
Voor alle pijnklachten en/of spoedgevallen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag, kunt u zich wenden tot Dental365 Deventer op tel: 085 - 0189466

Uw persoonlijke gegevens

U bent altijd zelf verantwoordelijk dat uw gegevens bij eventuele wijziging aan ons wordt doorgegeven (bijv. een verandering van adres of telefoonnummer). Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van het niet of niet tijdig doorgeven van wijzigingen.

Medische gegevens

Voor ieders veiligheid en om u een optimale zorg te kunnen bieden, verzoeken wij u om ons steeds te informeren omtrent medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen, allergieën etc.
U kunt uw actuele gezondheidstoestand door geven via onze website: https://mondzorgbrummen.nl/vragenlijst

Begroting of vergoeding

Bij uitgebreide behandelingen(boven de 250 euro) ontvangt u van ons van tevoren een begroting. Wij raden u aan dat u zichzelf goed op de hoogte stelt voor welke zaken u verzekerd bent en voor welk maximum bedrag, zodat u niet voor nare verassingen komt te staan. De bedragen op de begroting zijn slechts een indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wijzigingen in het behandelplan en tariefwijzigingen zullen worden doorgevoerd.
De exacte vergoeding van uw zorgverzekering of het maximaal te besteden bedrag is en blijft uw verantwoording en dient u zelf in de gaten te houden!

U ontvangt uw rekening van Infomedics

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom werken wij samen met Infomedics voor het versturen en innen van onze rekeningen. Dit betekent dat u een rekening voor de zorg krijgt van Infomedics.
U ontvangt van Infomedics een e-mail betreft de rekening op het e-mailadres dat bij ons bekend is. Belangrijk dus om uw actuele e-mailadres aan ons door te geven. Daarnaast hebben wij uw mobiele nummer nodig. U ontvangt van Infomedics een sms-code om uw rekening te kunnen openen. Zo zorgt Infomedics ervoor dat uw gegevens goed beschermd blijven. Wilt u uw rekening liever per post blijven ontvangen? Geef dit dan aan ons door tijdens uw volgende bezoek.
Meer info: https://mondzorgbrummen.nl/factuur

Uw eigendommen

Waak zelf over uw eigendommen. Mondzorg Brummen is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen. U wordt geadviseerd uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten.

Klachten

Wij horen het graag als u vragen of opmerkingen heeft die ons kunnen helpen onze dienstverlening te verbeteren. Mocht u ondanks onze grootste zorg toch een klacht hebben, dan zullen we er alles aan doen deze te verhelpen.
Mochten wij er samen niet uitkomen dan kunt u gebruik maken van de KNMT klachtenservice. Meer info: KNMT klachtenservice

Privacyregeling en geheimhouding

Patiënten informatie wordt niet aan derden doorgestuurd of verteld zonder uw goedkeuring. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing). Uiteraard gebeurt ook dit alleen met uw goedkeuring. Meer info: privacyverklaring


Openingstijden

Maandag: 08:45 - 16:45
Dinsdag: 08:45 - 16:45
Woensdag: 08:45 - 16:45
Donderdag: 08:45 - 16:45
Vrijdag: 08:45 - 11:00

Bij spoedgeval buiten
onze openingstijden
📞085 - 0189466


Contact

Mondzorg Brummen

Ambachtstraat 27
6971 BN Brummen
0575-847143

Bel ons bij voorkeur
op maandag t/m donderdag
tussen 8:45 en 12:00 uur
en op vrijdag
tussen 8:45 en 11:00 uur


copyright © Mondzorg Brummen